Prosimy o kontakt!

„Profesjonaliści w nawadnianiu” – kompetencje branżowe doświadczonych fachowców.

Oferujemy praktyczne rozwiązania, sieć na całym obszarze naszych przedstawicielstw regionalnych obejmujących montaż i serwis, bieżące warunki kwalifikacyjne obejmujące najlepszy standard wykształcenia, kompletną technikę dotyczącą całych systemów: różnych grup docelowych oraz obszarów zastosowania zamiast pojedynczych rozwiązań gwarantując przy tym wysoką dostępność. Chętnie odpowiemy na szczegółowe pytania:

Osobiście, za pośrednictwem telefonu, telefaksu lub e-maila:

Telefon: +48 338575105 – Fax: +48 338575104 e-mail: perrot@perrot.pl


Można również skorzystać z naszego formularza kontaktowego:

pages.footer
(*) pola obowiązkowe
Tytuł   Pan
 Pani
Imię(*) 
Nazwisko(*) 
Firma 
Ulica/nr domu(*) 
Kod pocztowy/miejscowość(*) 
Kraj(*) 
Telefon(*) 
e-mail(*) 
Wiadomość