Pionierzy kroczą zawsze nowymi ścieżkami

- firma PERROT istnieje już od roku 1925. Naszą działalność rozpoczęliśmy od techniki nawadniania, której jesteśmy wierni po dziś dzień. Odpowiedzialny sposób obchodzenia się z wodą i wytwarzanie produktów ekonomicznych a tym samym chroniących zasoby naturalne określa naszą działalność.

Główny trzon naszej obecnej działania stanowi nawadnianie nawierzchni trawiastych na obiektach sportowych, systemy przeznaczone dla rolnictwa i dla ochrony środowiska oraz program działań dla przemysłu budowlanego. Badamy docelowo potrzeby naszych klientów zarówno na rynku niszowym jak i masowym rozwijając w wyniku tego niekonwencjonalne rozwiązania o efektach przewyższających inne rozwiązania. Pionierzy kroczą zawsze nowymi ścieżkami!

Główna siedziba naszej firmy w Polsce znajduje się na południu koło miasta Cieszyn. Dystrybucja naszych produktów obejmuje cały świat.

Zakładka „szukaj przedstawiciela handlowego” przekieruje do przedstawiciela działającego najbliżej Państwa.