Kort do tenisa

Schemat rozmieszczenia zraszaczy na korcie do tenisa - zraszacze wynurzalne impaktowe lub turbinowe

 
Przebieg nawadniania:
Wszystkie zraszacze na korcie pracują równocześnie.

 
Zapotrzebowanie wody:
1 zraszacz na obrzeżu kortu 
6 zraszaczy na obrzeżu kortu 
Maks. zapotrzebowanie w jednym cyklu  

LVZA22
Q= 1,2 m³/h
Q= 7,2 m³/h
Q= 7,2 m³/h

Zapotrzebowanie wody:
1 zraszacz na obrzeżu

 6 zraszaczy na obrzeżu  
Maks. zapotrzebowanie w jednym cyklu

HYDRA XS
Q= 1,14 m³/h
Q= 1,14 m³/h
Q= 6,84 m³/h
Ciśnienie pracy::
Ciśnienie wody na dyszy zraszacza
Wymagane ciśnienie w źródle zasilania przy poborze wody  7,2 / 6,8 m³/h


H = 4,0 bar

H = 5,5 bar
Opad:
Średni opad


10,0 mm/h
Zestawienie materiałów:
 Zraszacze na obrzeżu kortu:   LVZA 22 WT / HYDRA-XS

  6 sztuk


Schemat rozmieszczenia zraszaczy na korcie do tenisa – zabudowa zraszaczy na istniejącym korcie

Przebieg nawadniania:
Wszystkie zraszacze na korcie pracują równocześnie.

 
Zapotrzebowanie wody:
1 zraszacz na obrzeżu kortu 
4 zraszacze na obrzeżu kortu 
Maks. zapotrzebowanie w jednym cyklu

LVZA
Q= 1,60 m³/h
Q= 6,40 m³/h
Q= 6,40 m³/h
Zapotrzebowanie wody:
1 zraszacz na obrzeżu kortu 
4 zraszacze na obrzeżu kortu
Maks. zapotrzebowanie w jednym cyklu

HYDRA XS
Q= 1,30 m³/h
Q= 5,20 m³/h
Q= 5,20 m³/h
Ciśnienie pracy::
Ciśnienie wody na dyszy zraszacza
Wymagane ciśnienie w źródle zasilania przy poborze wody  6,40 / 5,20 m³/h


H = 5,0 bar

H = 6,0 bar
Opad:
Średni opad

LVZA
9,6 mm/h
Opad:
Średni opad

HYDRA XS
7,8 mm/h
Zestawienie materiałów:
Zraszacze na obrzeżu kortu: LVZA 22 WT / HYDRA-XS WH

 4 sztuki